CropperCapture4

50 lecie smlw2

Nowa Taryfa za energię cieplną


Za sprawą zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki nowej Taryfy za energię cieplną,  dostarczaną przez Fortum Power and Heat, wzrosną opłaty za ciepło i ciepłą wodę w spółdzielczych blokach. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 lutego br.


Jak już wcześniej informowaliśmy  prezes Urzędu Regulacji Energetyki 15 grudnia ubiegłego roku zatwierdził nową taryfę dla ciepła dostarczanego do zasobów spółdzielczych przez firmę Fortum Power and Heat. Taryfa ta została opublikowana 16 grudnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Zawiadomienie o zmianie taryfy dla  ciepła dotarło do Spółdzielni 20 grudnia wraz z zapewnieniem, iż kompletną informację dotyczącą obowiązujących od 1 stycznia wysokości cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych dostawca ciepła prześle Spółdzielni w styczniu 2011 r.

- Taryfa dla ciepła dostarczanego do Spółdzielni składa się z sześciu pozycji określanych jako opłaty zmienne i stałe, z podziałem na dwie grupy taryfowe. Jak się okazało wszystkie pozycje zostały zwiększone w stosunku do cen i stawek opłat z roku poprzedniego - mówi prezes Zarządu SML-W Zygmunt Herlender.Spółdzielnia sporządziła kalkulację kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania oddzielnie dla każdego węzła cieplnego. W kalkulacji przyjęto zużycie ciepłej wody i energii cieplnej na poziomie roku 2010 r. Na podstawie danych z okresu letniego 2010 r. wyliczono ilość energii cieplnej potrzebnej do podgrzania 1 m3 wody, co pozwoliło skalkulować koszt podgrzania 1m3 wody dla poszczególnych grup taryfowych. Cena ta wzrasta dla zasobów spółdzielczych różnie w zależności od grupy taryfowej od 0,34 do 0,46 zł/m3 ciepłej wody użytkowej.Koszt opłaty zmiennej ciepła wynikający z  cen i stawek nowej taryfy oraz wielkości zużytego ciepła na danym węźle został pomniejszony o kalkulowany koszt podgrzania ciepłej wody zużywanej przez mieszkańców. Koszt opłaty stałej  wynika z określonej w nowej taryfie ceny za moc zamówioną i wymaganej wartości mocy cieplnej niezbędnej do ogrzania zasobów w okresie zimowym.Skalkulowane  stawki opłat dla 79 węzłów cieplnych wykazały, że w  15 z nich nie zachodzi potrzeba zmian stawek, w  37 zachodzi potrzeba zwiększenia tylko opłaty stałej na poziomie średnio 10 groszy za m2, w 6 zmiana tylko stawki zmiennej w wysokości od 5 do 16 groszy  za m2. W 21 węzłach zachodzi potrzeba zmiany stawki opłat zmiennych i stałych w wysokości od 10 do 27 groszy za m2.Z przeprowadzonych analiz wynika, że największe zmiany stawek za c.o. będą w budynkach ze starymi hydroelewatorowymi węzłami cieplnymi. W najlepszej sytuacji są węzły z automatyką  pogodową i po termomodernizacji - z racji obniżonej mocy zamówionej i zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię cieplną .Opracowana kalkulacja stawek po analizie przez poszczególne komisje Rady Nadzorczej SML-W została skierowana przez Zarząd do uchwalenia na plenarnym styczniowym posiedzeniu Rady Nadzorczej i będzie obowiązywać od 1 lutego 2011 r.