CropperCapture4

50 lecie smlw2

Przetarg na termomodernizacje w 2015 r. rozstrzygnięty

Przetarg na wykonanie w tym roku termomodernizacji ośmiu budynków mieszkalnych. Termin zakończenia wszystkich prac określono do ostatniego października 2015 r.

 

We wtorek 17.03.2015 r. w siedzibie spółdzielczego Klubu Piast przy ul. Moniuszki 10 odbył się przetarg na wykonanie termomodernizacji 8 budynków mieszkalnych położonych przy ulicach: Wieniawskiego 2 A-D, Sikorskiego 10 A-C, Jasnej 5 A-B, Jasnej 7 A-B, Jagiellończyka 9 A-B, Królowej Jadwigi 1 A-C oraz w Ujeździe Górnym 25 A i 25 B.

 

Jak mówi prezes ds. technicznych SMLW Mieczysław Panasiuk, specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pobrało 15 firm, do przetargu przystąpiło 11 Oferentów. Wszystkie firmy spełniły wymagania określone w siwz i zakwalifikowały się do II etapu. W zależności od budynku, ilość złożonych ofert wahała się od 3 do 8. Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem zlecania usług i robót budowlanych, do II etapu zakwalifikowane mogły zostać max 4 firmy na każde zadanie. W przetargu oprócz Komisji Przetargowej składającej się z pracowników Spółdzielni, brało udział dwóch inspektorów nadzoru oraz 10 mieszkańców przedmiotowych budynków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono 4 firmy, które będą wykonywały prace termomodernizacyjne w/w budynków, tj. :

1) PPHU „PORTAL” Krzysztof Sobol ze Strzegomia realizować będzie budynek :

- Wieniawskiego 2 A-D,

2) MASTER WROCŁAW Sp. z o.o. z Wrocławia realizować będzie budynek :

- Sikorskiego 10 A-C

3) PHU „KONOPKA” Franciszek Konopka z Leszna realizować będzie budynki :

- Ujazd Górny 25 A

- Ujazd Górny 25 B

- Jasna 5 A-B

- Jasna 7 A-B

4) BDP „MIRSKI+DITTRICH” Sp. z .o.o.z Tyńca Małego realizować będzie budynki :

- Jagiellończyka 9 A-B

- Królowej Jadwigi 1 A-C

Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem kolorystyki, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów, wykonanie opaski wokół budynków oraz wymianę instalacji odgromowej. Dodatkowo na kliku budynkach (na których do tej pory tego nie zrobiono) ujęto wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicy oraz wymianę drzwi wejściowych. Termin wykonania wszystkich prac określono do dnia 31.10.2015r.