CropperCapture4

50 lecie smlw2

Walne zgromadzenie

Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli na okres kadencji w latach 2006 - 2010

W dniu 24 kwietnia 2010 roku w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa odbyło się Walne Zgromadzenie SML-W na którym dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2010 - 2013 z podziałem na okręgi w osobach:

Okręg I - Marian Bojanowski - Danuta Lis

Okręg II - Janusz Agdan - Teresa Gembacka - Edyta Michałków - Waldemar Struzik

Okręg III - Józef Bant - Arkadiusz Gręda - Czesław Oniszczuk