CropperCapture4

50 lecie smlw2

Piasek, sól i ciągniczki w akcji

 

Posypało, przymroziło, niemniej to nie zaskoczenie dla spółdzielczych służb. Na zimę, jak co roku, były przygotowane. Do wczoraj (wtorek, 19 stycznia) zużyto tonę chloru wapnia i około trzech ton soli do uszarstniania chodników i ciągów pieszo-jezdnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa do zimy przygotowana była tradycyjnie już jesienią. Jak mówi kierownik działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Zbigniew Majewski, w październiku dokonano przeglądu klatek schodowych, piwnic i wyłazów dachowych w celu zabezpieczenia zimowego.
W magazynach na bazie Spółdzielni zgromadzono ok. 40 ton piasku, 2 tony soli i tonę chlorku wapnia. Rozwieziono na teren całych zasobów 136 skrzyń i uzupełniono piaskiem zmieszanym z solą w ilości ok. 30 ton.
Do wczoraj (wtorek, 19 stycznia) zużyto już tonę chlorku wapnia i około trzech ton soli do uszarstniania chodników i ciągów pieszo-jezdnych. Czuwa nad tym 28 gospodarzy domów. Ponadto do dyspozycji jest 9 ciągniczków wyposażonych w pługi do odśnieżania chodników i dróg wewnętrznych. W przypadku dużych opadów śniegu wykorzystywane są pługi wirnikowe.