CropperCapture4

50 lecie smlw2

Jaworskiej SMLW minęło 50 lat!

26 stycznia 1966 r. do rejestru sądowego wpisano Powiatową SpółdzielnięMieszkaniową w Jaworze. Od tej pory Spółdzielni, która od 1972 r. nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, minęło 50 lat. I właśnie 2016 r. to jej złoty jubileusz.

18 września 1965 r. grono 38 osób – członków założycieli, podjęło uchwałę o utworzeniu Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Do rejestru sądowego została wpisana 26 stycznia 1966 r. Obowiązki pierwszego kierownika Spółdzielni pełnił Jan Kasprzak, a przewodniczącą liczącej 19 osób Rady Spółdzielni została Zenobia Wołkowska. I 23 czerwca 1970 r. oddano do eksploatacji pierwszy wybudowany blok przy ul. Szkolnej 4-6.

50 lat minęło. Teraz to już trzy osiedla mieszkaniowe – Piastowskie, Przyrzecze i Słowiańskieoraz zasoby rozproszone. To łącznie 97 budynków, w tym już 82 po pełnej termomodernizacji. Do tego wymienione wszystkie 82 węzły cieplne na kompaktowe z automatyką pogodową. Na klatkach schodowych 65 budynków zainstalowane jest oświetlenie LED z czujnikami ruchu.

Obecnie spółdzielcze zasoby to też 415 garaży, trzy budynki administracyjno-usługowe, 62 nieruchomości o łącznej powierzchni 30,4256 ha, a także 31 parkingów oraz 32 place zabaw oraz 3.200 mb dróg wewnętrznych i chodników.Ponadto pięć aut osobowo-dostawczych, jeden ciągnik AGT-830oraz pięć mikrociągników MF-70 do transportu i odśnieżania.

Spółdzielnia mieszkaniowa, którą przez 50 lat zarządzało zaledwie pięciu prezesów, liczy obecnie 2.693 członków oraz 7.258 lokatorów zamieszkałych w 3.260 lokalach mieszkalnych.

Nad prawidłowością działań obecnego Zarządu Spółdzielni w składzie: prezes -Zygmunt Herlender (do 8 stycznia 2016 r.), zastępca prezesa ds. technicznych – Mieczysław Panasiuk oraz członek Zarządu – Dariusz Szczygieł, czuwa 9-osobowa Rada Nadzorcza w składzie: Józef Bant – przewodniczący Rady, a zarazem przewodniczący Komisji GZM; Stanisław Podsiadło – zastępca przewodniczącego Rady i członek komisji S-K; Marian Bojanowski – sekretarz Rady i członek Komisji Rewizyjnej; Stanisław Gigiel i Mirosław Koluszko – członkowie Komisji GZM; Józef Szczutkowski - członek Komisji S-K i GZM; Leszek Światkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Andrzej Woźnica – przewodniczący Komisji S-K oraz Marek Zieliński - członek Komisji Rewizyjnej.

W związku ze śmiercią prezesa Zygmunta Herlendera, który nie doczekał jubileuszu 50-lecia Spółdzielni, zaplanowane uroczystości zostały odłożone w czasie. Niemniej niebawem Telewizja Jawor wyemituje reportaż poświęcony 50-leciu Spółdzielni. O planowanych innych wydarzeniach z tej wyjątkowej jubileuszowej złotej okazji będziemy informować.