Spółdzielczy Harcerski Klub Osiedlowy zaprasza

Spółdzielczy Harcerski Klub Osiedlowy zaprasza

Bogata oferta bezpłatnych zajęć wychowawczych, kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych czeka nie tylko na dzieci i młodzież z osiedla Słowiańskiego, ale także na ich rodziców. Spółdzielczy Harcerski Klub Osiedlowy zaprasza w swoje podwoje w środy i soboty.

Na terenie osiedla Słowiańskiego od kwietnia ub. roku funkcjonuje Spółdzielczy Harcerski Klub Osiedlowy, kiedy to zakończyły się prowadzone przez rodziców, dzieci i młodzież prace remontowe pomieszczeń po byłej szwalni przy ul. Królowej Marysieńki. Pomieszczenia te nieodpłatnie przekazała SMLW.

Klub powstał z inicjatywy samych mieszkańców osiedla przy wsparciu instruktorów Hufca ZHP i SMLW. Pomysłodawcą był Krzysztof Kowalczyk – harcerz i mieszkaniec osiedla Słowiańskiego, obecnie instruktor w tym Klubie, wraz z małżonką Emilią Kowalczyk, również harcerką i instruktorką, która Klubowi szefuje. Opiekunami podczas zajęć są instruktorzy- wolontariusze Hufca ZHP w Jaworze, ale również rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia.

Tak właśnie zrodziła się współpraca SMLW z harcerzami dla społeczności mieszkańców spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, oddalonych od spółdzielczego centrum społeczno-kulturalnego, czyli klubu „Piast” przy ul. Moniuszki na osiedlu Piastowskim. I ten osiedlowy klub na osiedlu Słowiańskim teraz podlega już pod „Piasta”. I jako rozszerzenie jego działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielczy Harcerski Klub Osiedlowy został już ujęty w planach finansowo-gospodarczych Spółdzielni. Spółdzielnia będzie finansować koszty jego utrzymania, m.in. wodę, co., energię elektryczną oraz drobne remonty. Przewidziane jest też dofinansowanie działalności kulturalnej.

Natomiast główna działalność Klubu oraz to, co się z tym wiąże, spoczywa na harcerzach. Pieniądze na dotychczasową działalność pochodziły z dotacji udzielanych przez lokalne podmioty samorządowe małych dotacji oraz w ramach projektu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Krok za krokiem w poszukiwaniu inspiracji”, którego autorami realizatorami są właśnie instruktorzy Hufca.
To z tych pieniędzy zakupiono materiały do zajęć rękodzielniczych, drobny sprzęt sportowy (stół do tenisa), gry planszowe, jak również zorganizowano szereg lokalnych przedsięwzięć na osiedlu Słowiańskim. A było ich już niemało, jak choćby otwarcie Klubu Osiedlowego wraz z występem zespołu, II-gie Święto Latawca, ogniska integracyjne dla rodzin, wyjazdy na spływ pontonowy oraz zajęcia kajakarskie nad zbiornik Mściwojów, I-wszy mecz integracyjny mieszkańców osiedla Słowiańskiego, wyjazd do kina oraz Parku Rozrywki w Legnicy, akcja w ramach Światowego Dnia Sprzątania, noclegi w klubie połączone z nocnym maratonem bajkowo-filmowym, ogniska z kiełbaskami, mikołajki, terenowa gra miejska dla dzieci i młodzieży, oraz wiele, wiele innych.

Spółdzielczy Harcerski Klub Osiedlowy przy ul. Marysieńki w Jaworze czynny w środy od godz. 17:00-19:00 (gry świetlicowe), oraz w soboty od godz. 13:00 – 15:00 (dzieci), od godz. 16:00-18:30 (młodzież).

Warto to zapamiętać i zajrzeć do klubu, bowiem plany na ten rok są także ciekawe. M.in. III edycja Święta Latawca, II-gi mecz integracyjny mieszkańców osiedla Słowiańskiego, nocleg pod namiotami dla dzieci i rodziców na boisku przy osiedlu Słowiańskim, wieczorki muzyczne, śpiewanie piosenek przy gitarze i świecach, zajęcia rękodzielnicze, muzyczne, artystyczne i sportowe dla dzieci i młodzieży, turniej tenisa stołowego, turniej warcabowy, wyjazdy na spływy pontonowe i na kajaki, wycieczki rowerowe.

Warto też dodać, że Spółdzielczy Harcerski Klub Osiedlowy służy również pozostałym mieszkańcom osiedla Słowiańskiego jako miejsce wspólnych spotkań czy konsultacji społecznych.

slowianskie-klub001.jpg slowianskie-klub002.jpg slowianskie-klub003.jpg

slowianskie-klub004.jpg slowianskie-klub005.jpg slowianskie-klub006.jpg

slowianskie-klub007.jpg slowianskie-klub008.jpg slowianskie-klub009.jpg

slowianskie-klub010.jpg slowianskie-klub011.jpg slowianskie-klub012.jpg

slowianskie-klub013.jpg slowianskie-klub014.jpg slowianskie-klub015.jpg

slowianskie-klub016.jpg slowianskie-klub017.jpg slowianskie-klub018.jpg

slowianskie-klub019.jpg slowianskie-klub021.jpg slowianskie-klub022.jpg

slowianskie-klub023.jpg slowianskie-klub024.jpg slowianskie-klub025.jpg

slowianskie-klub026.jpg slowianskie-klub027.jpg slowianskie-klub028.jpg

slowianskie-klub029.jpg slowianskie-klub030.jpg slowianskie-klub031.jpg

slowianskie-klub032.jpg slowianskie-klub033.jpg slowianskie-klub034.jpg

slowianskie-klub035.jpg