CropperCapture4

50 lecie smlw2

Ciepło podliczone, indywidualne rozliczenia niebawem

Trzeba będzie chwytać się za kieszeń, czy też w tej kieszeni zostanie? Ciepło za miniony sezon grzewczy już podliczone i niebawem, a do tego przed czasem, do lokatorów zasobów spółdzielni mieszkaniowej (SML-W) trafią indywidualne rozliczenia.

panasiuk mieczyslaw smlw002

Było grzanie, teraz jego rozliczanie. Nic dziwnego, że temperatura lokatorom jaworskiej spółdzielni mieszkaniowej wzrasta. Trzeba będzie chwytać się za kieszeń, czy też w tej kieszeni zostanie?

 - Jak wskazują wstępne wyniki wszystkie rozliczane budynki zamknęły się saldem dodatnim na ogólną kwotę 764 tysiące złotych. Rozliczenie dotyczy 28 węzłów cieplnych (35 budynków) w tym 24 budynki wyposażone są w podzielniki wyparkowe, a 11 budynków w podzielniki elektroniczne - mówi prezes SML-W Mieczysław Panasiuk. - Według wstępnego rozliczenia na 680 mieszkań w budynkach z podzielnikami wyparkowymi 628 użytkowników lokali może liczyć na zwroty, a 52 czekają dopłaty.

 I rozliczenia indywidualne niebawem trafią do lokatorów i to przed czasem. - Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczenie to powinno być dokonane do końca września, jednak już niebawem, tj. około 15 września do mieszkańców trafią indywidualne rozliczenia zużytego ciepła. Dokonane rozliczenia będą uwzględniać ilości zgodnie ze wskazaniami ciepłomierzy i koszty zużytej energii cieplnej na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody oraz koszty stałe, którymi obciążone są budynki przez dostawcę ciepła – dodaje prezes Mieczysław Panasiuk i przy tym wyjaśnia: - Ewentualne opóźnienia mogą wystąpić w budynkach, w których nie można było dokonać odczytu podzielników we wszystkich mieszkaniach z uwagi na nieobecność mieszkańców. Do rozliczenia budynku konieczny jest odczyt we wszystkich lokalach. Receptą na to są podzielniki radiowe, wykorzystujące urządzenia do przesyłu danych już zamontowane w budynkach z racji montażu wodomierzy radiowych, umożliwiające odczyt w jednym czasie bez konieczności wchodzenia do mieszkania.

 

A więcej o tym rozwiązaniu można dowiedzieć się z oferty firmy „ISTA” na spółdzielczej stronie internetowej www.smlwjawor.pl .