CropperCapture4

50 lecie smlw2

Walne Zgromadzenie SML-W w Jaworze