CropperCapture4

50 lecie smlw2

Zmiana treści Regulaminu określającego zasady rozliczeń przychodów i wydatków spółdzielni oraz zasady ustalania opłat za lokale w SML-W w Jaworze.

Informujemy członków Spółdzielni, że Rada Nadzorcza SML-W w Jaworze w dniu 29 września br. uchwałą nr D-0123/R/16/2020 dokonała zmiany treści zapisu § 4 Regulaminu określającego zasady rozliczeń przychodów i wydatków spółdzielni oraz zasady ustalania opłat za lokale w SML-W w Jaworze.

Z dokonaną zmianą można zapoznać się po wejściu w zakładkę REGULAMINY wybierając: Regulamin określający zasady rozliczeń przychodów i wydatków spółdzielni oraz zasady ustalania opłat za lokale w SML-W w Jaworze z dnia 29.09.2020 r.