CropperCapture4

50 lecie smlw2

Rozliczenie zużycia ciepła

 

Koszty energii i czynników energetycznych stanowią coraz większą część w opłatach mieszkaniowych. Około 70% wydatków związanych z mieszkaniem to opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. W Polsce zużywa się 2 – 3 razy więcej energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej niż w krajach Europy Zachodniej.

 

CropperCapture10

 

CropperCapture11

Jedynie indywidualne rozliczanie zużycia pozwala na oszczędne gospodarowanie ciepłem i daje możliwość decydowania o wysokości opłat.

Zasada płacenia wg stawek ryczałtowych nie stwarzała bodźców do oszczędzania zużycia ciepła czy wody. Wzrost cen energii cieplnej oraz świadomości lokatorów spowodował stopniową zmianę nastawienia do problemu indywidualnego rozliczania. Świadczy o tym jednoznacznie ilość mieszkań, w których firma ista dokonuje indywidualnych rozliczeń. W chwili obecnej rozliczamy w Polsce ok. 1 000 000 mieszkań, w których zamontowano ponad 3 500 000 urządzeń.

Zastosowanie urządzeń i systemu indywidualnych rozliczeń ista dało szansę oszczędzania i zarazem zmniejszenia opłat za zużycie ciepła. Na podstawie danych uzyskanych od naszych klientów stwierdzamy, że zużycie ciepła w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów spadło średnio o 30%. Łatwo sobie wyobrazić, jak pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego ma zmniejszenie zużycie węgla, gazu czy ropy.

Indywidualne opomiarowanie, oprócz podstawowej zasady – „płać za to, co zużywasz”, spełnia jeszcze inne zadania – umożliwia wykrywanie „słabych punktów” budynku, wskazuje kierunki modernizacji obiektów i po jej wykonaniu obrazuje efekt działań w postaci obniżenia kosztów.

Najczęściej zadawane pytania związane z zagadnieniami rozliczeniowymi   - https://www.ista.com/pl/uslugi/landingpages/mieszkaniec/

Odnośnik do strony z opisem urządzenia (podzielnik doprimo 3  radio net) -

https://www.ista.com/pl/urzadzenia/podzielniki/doprimor-3-radio-net/