CropperCapture4

50 lecie smlw2

Opis projektu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jaworze realizuje projekt p.n. Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Opis projektu

W dniu 12.09.2019r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa nr POIS.01.03.02.-00-0018/17-00 na dofinansowanie Projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze”.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się prace termomodernizacyjne związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Jaworze przy ulicy :

1) Armii Krajowej 11 A-C;

2) Armii Krajowej 12;

3) Armii Krajowej 13 A-B;

4) Jasnej 8 A-B;

5) Korfantego 17 A-C;

6) Lipowej 8 A-C;

7) Pięknej 1 A-B,

8) Pięknej 2 A-B,

9) Pięknej 3 A-B;

10) Sikorskiego 14;

11) Starojaworskiej 19-23.

W zależności od budynku prace termomodernizacyjne obejmowały będą wykonanie : docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę drzwi wejściowych, wymianę okien, docieplenie dachów, montaż zaworów podpionowych.

Powyższe działania przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzania budynków oraz do ograniczenia CO2 w porównaniu ze stanu sprzed modernizacji. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2.

Termomodernizacja w/w budynków będzie realizowana w ramach projektu

POIS.01.03.02.00-0018/17

 

Wartość projektu :

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi - 4 493 616,45 zł

 

Rekomendowana kwota dofinansowania w formie pomocy zwrotnej podlegającej spłacie wynosi 3 054 483,72 zł, z tego rekomendowania kwota premii inwestycyjnej w formie częściowego umorzenia pożyczki wynosi 1 018 161,24 zł.