CropperCapture4

50 lecie smlw2

Regulaminy

Część plików dostępna tylko po zalogowaniu.

Statut SML-W

10-Regulamin rozlicze kosztw inwestytcji mieszkaniowych i ustalania wartoci pocztkowej lokali.pdf 1.52 MB 06/12/2020 10:34:52
14-Regulamin Porzdku domowego po RN -25.03.2014r.pdf 5.52 MB 04/12/2020 09:53:37
15-Reg. w spr. tworzenia i gospod f-szami oraz zasady gosp. finans SML-W po RN 24.02.2015.pdf 6.13 MB 08/12/2020 06:30:43
2-Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia SML-W.pdf 2.75 MB 04/12/2020 09:53:35
24-Regulamin okreslajacy zasady utrz.spr.tech.bud.pdf 1.43 MB 04/12/2020 09:53:33
26-Regulamin udostepniania dokumentow czlonkom Sp-ni.pdf 167.49 KB 04/12/2020 09:56:47
27-Regulamin rozliczania kosztow dostawy ciepla do lokali oraz pobierania oplat za c.o. oraz podgrzanie wody.pdf 707.93 KB 08/12/2020 06:27:42
29-Reg. zasad tworzenia i gosp. srodkami f-szu remont. dla obie.pdf 1.31 MB 08/12/2020 06:32:25
3-Regulamin działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej SMLW z 25.09.2018.pdf 2.23 MB 08/12/2020 06:32:26
30-Regulamin. okresl. war. wniesienia wkladu mieszk. na wyk. eksmisji RN 8.04.08.pdf 1013.09 KB 08/12/2020 06:32:28
33-Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań z 18.12.2018.pdf 2.66 MB 04/12/2020 09:38:04
34-Regulamin rozliczen kosztow zuzycia gazu.pdf 90.22 KB 18/11/2020 09:36:51
4-RadyNadzorczej.pdf 212.59 KB 04/12/2020 09:56:45
42-Regulamin najmu mieszka wzor umowy z 26-06-2007.pdf 196.33 KB 04/12/2020 09:56:45
43-Reg. realiz i finans przedsiewziec termomodern. w zasobach S.pdf 947.12 KB 08/12/2020 06:30:51
5-Regulamin Komitetu Blokowego SMLW z 25.09.2018a.pdf 255.64 KB 04/12/2020 09:56:43
7-Regulamin Komisji Stalych RN SML-W -09.07.2013r.pdf 2.83 MB 04/12/2020 09:56:42
9-Reg-okreslajacy-zasady-rozliczen-przychodow-i-wydatkow-spoldzielni-oraz-zasady-ustalania-oplat-za-lokale-w-SML-W--z-29-09-2020.pdf 762.56 KB 04/12/2020 09:53:32
przedstawiciele-garaze.pdf 122.21 KB 20/11/2020 01:30:34
Regulamin uzytkowania garazy.pdf 150.96 KB 04/12/2020 10:00:17