CropperCapture4

50 lecie smlw2

Ogłoszenie o przetargu - najem garażu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze, ul. Moniuszki 1 ogłasza przetarg ustny/licytację/ ograniczony dla członków SML-W w Jaworze, nie zalegających z opłatami eksploatacyjnymi na najem garażu nr 20 0 pow. 16,10 m 2 przy ul. Korfantego w Jaworze

 

SKM_C25821011509530.pdf 293.17 KB 15/01/2021 11:08:11

Ogłoszenie o przetargu - najem lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko — Własnościowej w Jaworze, ul. Moniuszki 1 ogłasza przetarg ustny (licytacja) — nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Lipowa 8/4 0 pow. 79,83m 2. Stawka wywoławcza czynszu najmu za I m2 p.u. wynosi 15,- zł netto

 

SKM_C25821011509570.pdf 396.34 KB 15/01/2021 11:21:15

SML-W w Jaworze ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

Remontu nawierzchni chodników – wykonanie parkingu położonych  w Jaworze przy ulicy :  

Zadanie 1 - remont chodnika i płyty przy ul. Pięknej 2

Zadanie 2 - remont chodnika i płyty przy ul. Dmowskiego 4

Zadanie 3 - wykonanie parkingu przy ul. Ar. Krajowej 11-12

 

Czytaj więcej: SML-W w Jaworze ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

SML-W w Jaworze zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty dot. zapytania ofertowego ZO/0018/1/10/2019-TB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Jaworze

Zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty
dot. zapytania ofertowego ZO/0018/1/10/2019-TB


ramach projektu POIS.01.03.02-00-0018/17 pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze”

w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

Czytaj więcej: SML-W w Jaworze zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty dot. zapytania ofertowego...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jaworze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – obiekt położony na działce nr 132/4 w obrębie budynków przy ul. Królowej Marysieńki 6 A-B, 8 A-C, 10 A-B w Jaworze”

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) edycja 2019. 

 

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23.07.2019r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Moniuszki 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 1 – sala konferencyjna.

Termin wykonania zadania do 30.09.2019r.

Wadium w wys. 5.000 zł (słownie : pięć tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Jawor nr 74 1020 3017 0000 2602 0020 1293 do dnia 22.07.2019r.

Załączniki :

Formularz oferty.doc 57 KB 08/07/2019 17:59:48
Kosztorys uproszczony.xls 40 KB 08/07/2019 17:59:47
Projekt budowlany cz graficzna.pdf 4.01 MB 08/07/2019 17:59:46
Projekt budowlany cz opisowa.pdf 1.73 MB 08/07/2019 17:59:00
Projekt umowy.doc 59 KB 08/07/2019 17:58:38
SIWZ.doc 77.5 KB 08/07/2019 17:58:37

Przetarg pisemny nieograniczony na : Modernizacja nawierzchni chodników – wykonanie parkingów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jaworze

ul. Moniuszki 1

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na :

 

Modernizacja nawierzchni chodników – wykonanie parkingów położonych w Jaworze przy ulicy :

Czytaj więcej: Przetarg pisemny nieograniczony na : Modernizacja nawierzchni chodników – wykonanie parkingów

Do sprzedaży betonowe koryta drogowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jaworze posiada do sprzedaży betonowe koryta drogowe z odzysku o wymiarze 50x60x15 cm w kwocie 2,00 zł za szt.

Podkategorie