CropperCapture4

50 lecie smlw2

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze, ul. Moniuszki 1 ogłasza przetarg ustny/licytację/ ograniczony dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze, nie zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, na najem garażu nr II o pow. 45,63m2 oraz najem garażu nr 60 o pow.17,40m2 znajdujących się przy ul. Korfantego w Jaworze.

 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi:

 

1/ garaż nr II – 220,-zł+ VAT

2/ garaż nr 60 - 130,-zł+ VAT

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż:

1/ garaż nr II - 10,00 zł

2/ garaż nr 60 - 10 ,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2019r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Moniuszki 1 –sala konferencyjna pokój nr 3-

- garaż nr II - godzina 1000

- garaż nr 60 - godzina 1100

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1/ wpłata wadium w wysokości:

- garaż nr II - 820,-zł,

- garaż nr 60 - 480,-zł

 

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. IO/Legnica nr 74 1020 3017 0000 2602 0020 1293 w terminie do dnia 10.12.2019r.

2/ złożenie do pok. nr 4 w terminie do 10.12.2019r. do godz. 1500 oświadczenia o zapoznaniu się i przyjęciu szczegółowych warunków przetargu oraz projektu umowy.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni ul. Moniuszki 1 – pokój nr 4 w dniach 05-10.12.2019r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni SML-W przy ul. Moniuszki 1- pokój nr 4, telefon 870-20-78 w.208.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jaworze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – obiekt położony na działce nr 132/4 w obrębie budynków przy ul. Królowej Marysieńki 6 A-B, 8 A-C, 10 A-B w Jaworze”

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) edycja 2019. 

 

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23.07.2019r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Moniuszki 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 1 – sala konferencyjna.

Termin wykonania zadania do 30.09.2019r.

Wadium w wys. 5.000 zł (słownie : pięć tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Jawor nr 74 1020 3017 0000 2602 0020 1293 do dnia 22.07.2019r.

Załączniki :

Formularz oferty.doc 57 KB 08/07/2019 17:59:48
Kosztorys uproszczony.xls 40 KB 08/07/2019 17:59:47
Projekt budowlany cz graficzna.pdf 4.01 MB 08/07/2019 17:59:46
Projekt budowlany cz opisowa.pdf 1.73 MB 08/07/2019 17:59:00
Projekt umowy.doc 59 KB 08/07/2019 17:58:38
SIWZ.doc 77.5 KB 08/07/2019 17:58:37