CropperCapture4

50 lecie smlw2

Analiza zużycia gazu zbiorczego spółdzielczych zasobach

Przeprowadzona analiza i zmiana taryf opłat za dostawę gazu wskazuje na potrzebę przeprowadzenia weryfikacji obowiązujących stawek zaliczek na osobę za gaz zbiorczy w budynkach spółdzielczych nie wyposażonych w indywidualne liczniki gazowe oraz ustalenia faktycznej ilości zamieszkałych osób.

Czytaj więcej: Analiza zużycia gazu zbiorczego spółdzielczych zasobach

Ciepło rozliczone

Ubiegłoroczny sezon grzewczy rozliczony. Szczegółowe, indywidualne rozliczenia już trafiły do lokatorów budynków wyposażonych w podzielniki wyparkowe. Lokatorzy lokali wyposażonych w podzielniki elektroniczne na rozliczenie jeszcze muszą poczekać.

Czytaj więcej: Ciepło rozliczone

Termomodernizacja na półmetku

Termomodernizacja spółdzielczych budynków nieprzerwanie trwa. Do końca tego roku docieplonych będzie już łącznie 48 bloków, czyli 50 procent zasobów mieszkaniowych SMLW. Jeżeli takie tempo prac się utrzyma, to za 4-5 lat wszystkie spółdzielcze budynki będą ocieplone. A to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim komfort zamieszkania i niższe koszty ogrzewania.

 

Czytaj więcej: Termomodernizacja na półmetku

Ciepło w rozliczaniu

Na finiszu jest rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania budynków wyposażonych w podzielniki za ubiegłoroczny sezon grzewczy. Jego finał i dostarczenie szczegółowych indywidualnych rozliczeń do lokatorów przewidywany jest na 20 września. Natomiast bloki z podzielnikami elektronicznymi na rozliczenie muszą nieco poczekać.

Czytaj więcej: Ciepło w rozliczaniu

Rada Nadzorcza zatwierdziła rozliczenia kolejnych termomodernizacji

 

Rozliczenia termomodernizacji kolejnych czterech spółdzielczych bloków zatwierdziła Rada Nadzorcza SML-W. Wkrótce mieszkańcy bloków przy ul. Rapackiego 18 i19, Korfantego 3 i Wieniawskiego 4 otrzymają szczegółowe informacje, które z pewnością ich ucieszą.

Czytaj więcej: Rada Nadzorcza zatwierdziła rozliczenia kolejnych termomodernizacji

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze, ul. Moniuszki 1 informuje, iż dysponuje dwoma wolnymi lokalami mieszkalnymi

 

1/ MIESZKANIE  kat.M-4 o powierzchni użytkowej  62,90m2 / 3 pokoje, kuchnia, łazienka, p. pokój, w.c./znajdującego się na II piętrze w budynku przy ul. WŁADYSŁAWA  JAGIELLOŃCZYKA 1A/6 W JAWORZE.

Wartość rynkowa lokalu określona w operacie szacunkowym wynosi 148.570,00 zł/ słownie: sto czterdzieści osiem  tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych/00/.

 

2/ MIESZKANIE  kat.M-3 o powierzchni 49,50m2 / 2 pokoje, kuchnia, łazienka, p.pokój/ znajdującego się na  III piętrze w budynku przy ul. WŁADYSŁAWA  JAGIELLOŃCZYKA 9A/8 W JAWORZE.

Wartość rynkowa lokalu określona w operacie szacunkowym wynosi 113.107,00 zł/ słownie: sto trzynaście tysięcy sto siedem złotych/00/.

 

Osoby zainteresowane nabyciem w/w lokali mogą  je obejrzeć w terminie ustalonym z administracją Spółdzielni przy ul. Starojaworskiej 29b- telefonicznie/76/870-29-87,870-43-88  lub osobiście.

Dodatkowe informacje o warunkach ich nabycia udzielane są w  siedzibie Spółdzielni - pok.nr 4 lub telefonicznie /76/870-20-78 w.208.

Woda zalewa piwnice bloków przy ul. Witosa

Brak dostatecznego odbioru deszczówki jest najprawdopodobniej przyczyną zalewania piwnic spółdzielczych bloków przy ul. Witosa. SMLW wystąpi do administratora sieci kanalizacji deszczowej spółki Młynówka o ustalenie przyczyn  takiego stanu rzeczy i podjęcie skutecznych działań umożliwiających szybki odpływ wody opadowej do Młynówki.

Czytaj więcej: Woda zalewa piwnice bloków przy ul. Witosa

Podkategorie