CropperCapture4

50 lecie smlw2

Ostrzeżenie
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: [ROOT]/images/10-8-12/
Uwaga
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

Wreszcie będzie parking?

Warunek spełniony – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jaworze odstąpiła miastu teren pod budowę oczekiwanego przez mieszkańców ulic Korfantego i Jasnej parkingu. Czy jednak ten parking wreszcie powstanie? To zależy od decyzji radnych miejskich.

Czytaj więcej: Wreszcie będzie parking?

Garażowe dylematy

Trudno ukryć, że garaże nie są najlepszą wizytówką SMLW. Opracowany pięcioletni plan poprawy stanu technicznego nieruchomości garażowych finansowanych z utworzonego w tym celu funduszu remontowego spalił na panewce. Na jego utworzenie nie zgodzili się użytkownicy garaży. Póki co, tworzenie wspólnot grażowych też nie wchodzi w rachubę. Stąd sprawę poprawy stanu technicznego i wyglądu garaży Spółdzielnia będzie musiała rozwiązać w inny sposób.

Czytaj więcej: Garażowe dylematy

POSEŁ NA SEJM RP

W związku ze wznowieniem przez sejm prac nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - również naszym zdaniem bardzo potrzebną i pilną - szczegółowo zapoznaliśmy się z projektem zmian – druk sejmowy 517. Naszym zdaniem przepisy projektowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie różnią się od przepisów poprzedniego projektu – druk nr 3494, który przez większość ekspertów w tym Biuro Analiz Sejmowych został uznany za sprzeczny z Konstytucja RP oraz zmierzający do likwidacji drogą administracyjną spółdzielni mieszkaniowych.

Czytaj więcej: POSEŁ NA SEJM RP

620 tysięcy zł premii termomodernizacyjnych

Dzięki swoim staraniom SMLW uzyskała 620 tysięcy zł premii termomodernizacyjnych dla wszystkich 13 zaplanowanych w tym roku do termomodernizacji budynków. Tym samym wszystkie roboty mają zapewnione finansowanie, a ich zaawansowanie pozwala rokować, że zostaną zakończone pomyślnie jeszcze w tym roku.

 

Czytaj więcej: 620 tysięcy zł premii termomodernizacyjnych

Pierwszy kredyt termomodernizacyjny spłacony

To był historyczny, bo pierwszy kredyt termomodernizacyjny zaciągnięty przez SMLW. W 2003 r. zdecydowali się na niego lokatorzy budynku przy ul. Witosa 4 A-E. I właśnie ten pierwszy kredyt został już spłacony. Od września mieszkańcy tego bloku będą mieli już mniejsze opłaty eksploatacyjne, a dzięki termomodernizacji mniej płacą za ogrzewanie.

 

http://www.legnica.fm/index.php/fakty/10652-pierwsza-historyczna-termomodernizacja-splacona

{gallery}10-8-12/{/gallery}
Po przeprowadzonych latach 2002/2003 z inicjatywy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej kilkakrotnych spotkaniach z mieszkańcami osiedla Przyrzecze w sprawie wykonania termomodernizacji budynków, mieszkańcy budynku Witosa 4 A-E byli pierwszymi, którzy w marcu 2003 roku podjęli decyzję o wykonaniu kompleksowej termomodernizacji - z wykorzystaniem kredytu z premią termomodernizacyjną. Celem termomodernizacji było wykonanie prac mających na celu obniżenie zużycia energii cieplnej przez budynek i poprawienie estetyki elewacji bloku. Członkami Komitetu Blokowego w tym czasie byli panowie: Ireneusz Chrobot, Jarosław Olejnik i Bogdan Siechniewicz.

 

Jak mówi prezes Zarządu SMLW Zygmunt Herlender, przeprowadzony audyt energetyczny wskazał, jakie prace należy wykonać, aby uzyskać zmniejszenie zużycia energii, co było też podstawowym warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej. W powyższym celu wykonano modernizację węzła cieplnego oraz układu ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku. Prace były rozłożone na dwa etapy. Już w 2003 r. wykonano modernizację węzła C.O., natomiast pozostałe prace zostały zakończone w 2005 r.

 

Prace te zostały sfinansowane w 20 % z funduszu remontowego budynku Witosa 4. Pozostałe 80 % kosztów pokryto z zaciągniętego po raz pierwszy przez Spółdzielnię kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt w wysokości 305 tys. zł zaciągnięty został na okres 10 lat, jednakże otrzymana z BGK premia termomodernizacyjna w wysokości 76 tys. zł zmniejszyła należny do spłaty kredyt do kwoty 229 tys. zł oraz skróciła wymagany okres spłaty o przeszło dwa lata.

 

W związku z tym, iż w dniu 31.08.2012r. spłacona zostanie ostatnia rata kredytu termomodernizacyjnego, Zarząd Spółdzielni wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmniejszenie z dniem 1 września br. opłat eksploatacyjnych budynku Witosa 4 A-E o 1,32 zł/ m2 powierzchni użytkowej mieszkania, to jest o wysokość wnoszonych rat z tytułu spłaty spłata tego kredytu.

 

Przy tej okazji warto zapoznać się też z efektami termomodernizacji Witosa 4.

 

Przed termomodernizacją w 2002 r. zużycie energii cieplnej wynosiło 2346 GJ, a moc zamówiona wynosiła 0,2469MW. Już modernizacja węzła cieplnego pozwoliła zmniejszyć zużycie ciepła o 515 GJ co dało oszczędności 20 tys. zł za jeden sezon. Po pełnej termomodernizacji zużycie energii cieplnej wyniosło 1138 GJ o ponad 1200 GJ mniej niż przed termomodernizacją, a moc zamówiona zmalała do 0,145MW. Dzięki temu oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii cieplnej w chwili obecnej wynoszą 65 tys. zł za sezon grzewczy.

Premie termomodernizacyjne jeszcze w lipcu

Jest już zgoda konserwatora zabytków i nowe pozwolenie na budowę, tym samym jest szansa na to, że z początkiem sierpnia ruszą prace na trzech ostatnich z planowanych 13 planowanych na ten rok do docieplenia budynków. Również wszystkie audyty energetyczne bank zweryfikował pozytywnie i do końca lipca SMLW spodziewa się też zawiadomienia o przyznaniu premii termomodernizacyjnych dla wszystkich tych budynków.

 

Czytaj więcej: Premie termomodernizacyjne jeszcze w lipcu

Podkategorie