CropperCapture4

50 lecie smlw2

Finał VII edycji "W dobrym stanie masz ubranie podaj dalej nie bądź draniem"

W sobotę 18 stycznia wieczorową porą klubowa grupa „Wernisaż” wyruszyła do jaworskiego zamku piastowskiego aby dołączyć do Roberta Mazurka i wolontariuszy na Finał VII edycji "W dobrym stanie masz ubranie podaj dalej nie bądź draniem". Przez kilka godzin wspólnie segregowaliśmy ubrania dla potrzebujących. Wszystko odbywało się we wspaniałej i wesołej atmosferze. Udało nam się poskładać wszystkie ubrania, w rekordowym tempie. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

 

 

Kinderbal

18 stycznia razem ze stowarzyszeniem „Damy Radę” przeprowadziliśmy Kinderbal w ECMEN. Młodzież z grupy teatralnej zorganizowała animacje dla dzieci. Przebrani za wesołe zwierzęta zabawę z dziećmi zaczęliśmy od skocznej zumby, tańczyliśmy też macarene oraz ruszaliśmy się przy limbo. Oprócz zabaw tanecznych bawiliśmy się kolorową chustą, magiczną kostką, podłogowym twisterem, rozpakowywaliśmy niespodzianki oraz przebijaliśmy balony w których ukryte były małe słodkości. Na koniec zrobiliśmy ogromną bitwę na papierowe śnieżki. Było wesoło i kolorowo. Cieszymy się, że możemy brać udział w tak wspaniałych imprezach.

 

 

WOŚP 2020

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Klubowa załoga od listopada pracowała razem z wolontariuszami i hufcem ZHP nad organizacją 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworze. Wydarzenia wielko orkiestrowe trwały w tym roku aż trzy dni. Oprócz organizacji imprez i czuwaniem nad zbiórką przygotowaliśmy z klubowymi grupami teatralnymi dwa wspaniałe spektakle.

 

Niedzielnego popołudnia (12 stycznia) w dniu 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy młodsza grupa teatralna 'Mały Wernisaż' zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie i taneczne w spektaklu pt.'' Alicja po drugiej stronie lustra''.

Pomimo stresu wszystko poszło zgodnie z planem i przedstawienie się udało! ❤

 

 

Wieczorem tego samego dnia o godz. 19:50 na starych piecach grupa „Wernisaż” zorganizowała małe światełko do nieba dla upamiętnienia Ś.P. Pawła Adamowicza - prezydenta Gdańska. O godz. 20:00 wystawili pokaz ogniowy jako najważniejszy akcent wośpowych wydarzeń.

 

 

ŚMIECIOWY PROBLEM CORAZ DROŻSZY

                  Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z zm.) Burmistrz Miasta Jawora zawiadomił o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską w Jaworze w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwały Nr Xl/120/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty i wysokości zwolnienia oraz uchwały Nr Xl/119/2019 w sprawie zmiany wzoru deklaracji.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązującą od 01.01.2020 r. wynosi 28,00 zł/osobę. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Miasta Jawora bezwzględnie zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje w okresie po 01.07.2019 r. i wybierali metodę obliczenia wysokości opłaty od ilości osób zamieszkałych nie mają obowiązku składania nowej deklaracji, jednakże zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2020 r. w wysokości wyliczonej, jako iloczyn ilości zadeklarowanych osób w ostatniej złożonej deklaracji i stawki podstawowej obowiązującej od 01.01.2020 r. 28,00 zł.

Jednocześnie Burmistrz informuje:

  1. W roku 2020 worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny będą wydawane tylko dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.
  2. Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, których nie dopełniono obowiązku selektywnego stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących wysokości opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami ul. Zamkowa 2 tel. 76 871 14 20 lub Biurem Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze stanowisko nr 12

tel. 76 870 20 21 wew. 249

 

 

Grudzień w klubie Piast

Grudzień był dla klubu bardzo pracowitym miesiącem. Gościliśmy św. Mikołaja, ustawialiśmy świąteczne wystawy, pakowaliśmy paczki, odwiedziliśmy przedszkolaków, szykowaliśmy się do występów, finału WOŚP i uroczystości wigilijnych.

 

6 grudnia w sali klubowej zorganizowaliśmy spotkanie ze św. Mikołajem. Zanim święty pojawił się na naszej zabawie, klubowi animatorzy przygotowali dla najmłodszych mnóstwo gier i zabaw. Dzieci mogły zatańczyć świąteczną zumbę, zjeść piernik na nitce, odpowiadać na pytania świątecznego quizu, rzucać śnieżkami do komina, otworzyć wspólnie niespodziankę, ułożyć wielkie kubeczkowe wieże i rozegrać bitwę na śnieżki. Kiedy zjawił się Mikołaj każdy miał szanse podzielić się swoim talentem, zaśpiewać piosenkę, wyrecytować wierszyk czy zatańczyć. Święty rozdał wszystkim dzieciom prezenty. A na koniec odbyła się sesja zdjęciowa dla chętnych. Wieczór był pełen dziecięcych uśmiechów, ciepła i zabawy.

 

Mikołaj odwiedził również klubowe grupy teatralne. Młodzież z Wernisażu podarowała sobie w tym roku ręcznie robione prezenty, a młodsza grupa kupiła sobie świąteczne upominki.

 

8 grudnia młodzież z klubu wzięła udział w charytatywnej akcji stowarzyszenia „Damy radę” pn. „Serce z monet”.

 

10 grudnia odbyło się w klubie pierwsze spotkanie z wolontariuszami Wielkiej Orkiestry na którym omawialiśmy najważniejsze sprawy związane z finałem.

 

 

18 grudnia w klubie „PIAST” odbył się tradycyjny już Klubowy Wieczór Wigilijny. Wszystkich gości przywitała kierownik klubu i złożyła serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. W programie okolicznościowym zaprezentowali się uczestnicy grupy teatralnej a następnie uczestnicy sekcji gitarowej - w repertuarze kolęd. Wieczór minął w świątecznym nastroju, przy blasku świec i przy wspólnym śpiewaniu kolęd.

 

Na koniec tego cudownego dnia, odbyło się w klubie spotkanie autorskie z Panią Dominiką Podobą. Opowiadała o swojej książce pt. „Świąteczne okruszki”. Dowiedzieliśmy się skąd pomysł na książkę, o okolicznościach tworzenia i wydania utworów oraz kilka rzeczy o samej autorce a wszystko w serdecznym i świątecznym klimacie.

 

19 grudnia wybraliśmy się do legnickiego teatru im. Heleny Modrzejewskiej na spektakl „Psujesz trochę humor wszystkim dookoła”. Załoga klubu oraz młodzież z grupy teatralnej Wernisaż miała okazję zobaczyć zawodowych aktorów w niesamowitym i pouczającym przedstawieniu.

 

21 grudnia grupa teatralna Wernisaż spędziła razem wieczór wigilijny.

Podkategorie