CropperCapture4

50 lecie smlw2

Zmiana treści Regulaminu określającego zasady rozliczeń przychodów i wydatków spółdzielni oraz zasady ustalania opłat za lokale w SML-W w Jaworze.

Informujemy członków Spółdzielni, że Rada Nadzorcza SML-W w Jaworze w dniu 29 września br. uchwałą nr D-0123/R/16/2020 dokonała zmiany treści zapisu § 4 Regulaminu określającego zasady rozliczeń przychodów i wydatków spółdzielni oraz zasady ustalania opłat za lokale w SML-W w Jaworze.

Z dokonaną zmianą można zapoznać się po wejściu w zakładkę REGULAMINY wybierając: Regulamin określający zasady rozliczeń przychodów i wydatków spółdzielni oraz zasady ustalania opłat za lokale w SML-W w Jaworze z dnia 29.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie SML-W w Jaworze odbyło się

                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze informuje, że w dniu 12 września 2020 r. w Klubie ECMEN/PARKOWA odbyło się Walne Zgromadzenie tutejszej Spółdzielni za rok obrachunkowy 2019, w którym zapewne na trwającą pandemię  uczestniczyło tylko 48 członków. Z uwagi na niską frekwencję zebranie zadecydowało, że zarówno prezydium jak i komisje wybrane będą w dwuosobowym składzie.

Zebraniu przewodniczył Pan Michał Lenkiewicz, a funkcję zastępcy i sekretarza zebrania powierzono Panu Marianowi Bojanowskiemu.

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019 oraz po wystąpieniu niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe SML-W, przybyli członkowie zatwierdzili przedstawione kierunki rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej na lata 2020 i 2021, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019, uchwalili podział nadwyżki bilansowej oraz podjęli uchwałę w spr. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2020 i 2021. Zebrani przyjęli również sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W za rok 2019, a po jej rekomendacji udzielili absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 roku.

W końcowej fazie zebrania dokonano wyboru dwóch przedstawicieli SML-W na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.

Zebranie przebiegało z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności tj. dokonano pomiaru temperatury ciała oraz przy zabezpieczeniu ust i nosa, a także dezynfekcji rąk.

Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim obecnym na zebraniu za poświęcenie swojego wolnego czasu i udział w zebraniu biorąc pod uwagę istniejącą sytuację epidemiczną.

 

Awaria ciepłociągu

Informujemy, że w dniu 18.08.2020 w związku z pracami usuwania awarii ciepłociągu przy ul. Dmowskiego od godziny 7.00 do ok. godz. 20.00  następujący odbiorcy będą pozbawieni dostawy ciepłej wody:

  1. Ulica Witosa  - wszystkie budynki
  2. Ulica Dmowskiego – wszystkie budynki
  3. Ulica Korfantego – wszystkie budynki oprócz numeru 17
  4. Ulica Sikorskiego – budynki do numeru 12 .

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informacja

Informujemy, że 21 sierpnia br. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze w zamian za przypadające w sobotę, 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.