CropperCapture4

50 lecie smlw2

UWAGA!

CropperCapture5

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE CIEPŁA


Zarząd SML-W w Jaworze informuje, że w dniu 10.09.2019 r. od godziny 8 00 do godz. 1700 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie ciepłej wody spowodowanej
koniecznością wymiany armatury w komorze sieci ciepłowniczej.
Powyższa informacja dotyczy budynków zlokalizowanych w Jaworze przy ulicach:
1. Witosa 1,2,3,4,5,6,7,8,10
2. Dmowskiego1,2,3,4,5
3. Korfantego 1,2,3,5,7,8,9,11
4. Sikorskiego 2AB,2CD,4,6,8,10,12

PODWYŻKA OPŁAT ZA CIEPŁO


Zarząd SML-W w Jaworze informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o.
wprowadza do rozliczeń zmiany cen i stawek opłat za energię cieplną, zatwierdzoną decyzją Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.24.2019.24091.IV.GM z dnia 9 lipca 2019 r.
Wejście w życie nowej taryfy oznacza możliwy wzrost opłat na poziomie 6 % za ciepło w
zasobach Spółdzielni - informacja pisemna o wysokości zmian zostanie przekazana indywidualnie
mieszkańcom po sporządzeniu nowej kalkulacji opłat za c.o. i c.w.u.

OGŁOSZENIE

Gmina Jawor informuje, że począwszy od miesiąca czerwca 2019 r. na terenie miasta Jawora zostaje wstrzymana zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych przy kontenerach na odpady komunalne. Istnieje tylko możliwość indywidualnego dostarczenia odpadów przez mieszkańców do PSZOK w Jaworze przy ul. Słowackiego 32, W przypadku wznowienia mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, Gmina Jawor zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić mieszkańców miasta Jawora o powyższym. Informacje szczegółowe : Referat Gospodarki Odpadami, tel. kontaktowy 76 871 14 20

Walne Zgromadzenie SML-W w Jaworze

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze zawiadamia, że w dniu 25 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, Park Miejski w Jaworze odbędzie się Walne Zgromadzenie SML-W w Jaworze z proponowanym porządkiem dziennym

PORZADEK OBRAD WZ 2019.pdf 61.79 KB 24/04/2019 10:06:15

Podkategorie