CropperCapture4

50 lecie smlw2

Podsumowanie konkursu plastycznego "Moja Walentynka"

W klubie „Piast” rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu pod nazwą „Moja walentynka”. Wyróżniono autorów, którzy wykazali się oryginalnością  w doborze techniki i estetyką wykonania.

Wyróżnienia otrzymali:

Przedszkole Specjalne w Jaworze– Lena Skrzypek i Olaf Kaczkowski

Przedszkole Publiczne Nr 4 – LauraKonieczna i Maja Tarkoniak

Przedszkole Publiczne Nr 8 – Antonina Jasińska, Milena Stradowska, Maja Dawidowicz

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze  - Jula Karaban, Zuzia Basara, Lilla Kilijańska, Wojciech Szczygielski, Zuzia Kruk, Milena Baghdasaryan, Angelika Szurek

Szkoła Podstawowa w Bolkowie - Kalina Petkowicz, Karolina Ficner, Zofia Adamczyk, Michał Lis, Marcel Niewiarowski, Maksymilian Olczyk

Szkoła Podstawowa w Kaczorowie – Marcelina Hotloś, Dawid Błaszczak

Świetlica środowiskowa  z elementami socjoterapii w Jaworze -  Nikola Hudaczek, Michalina Kajdzik

Autorzy indywidualni –  Zuzanna Łazarowicz-Boczek, Laura Purgał, Olgierd Tabisz, Wiktoria Wojtala, Mikołaj i Bartosz Fornalski, Sebastian i Krzysztof Tylak.

Zapraszamy  wszystkich do klubu na  wystawę  wyróżnionych kartek a wyróżnione osoby po odbiór  upominków  –  14 lutego -  godz. 16.00

,Gość dnia’ w studiu telewizji regionalnej

29 stycznia wybraliśmy się do Lubina, gdzie nasi przedstawiciele wzięli udział w programie ,Gość dnia’ w studiu telewizji regionalnej. Nasi przedstawiciele w trakcie rozmowy z prowadzącym Piotrem Gajkiem odpowiadali na pytania związane z klubową grupą teatralną „Wernisaż” oraz opowiadali o aktualnych działaniach i planach. W programie został poruszony temat teatru ognia oraz zrzutki na nowy sprzęt, którego grupa potrzebuje aby się dalej szkolić i udoskonalać swoje talenty.

Link do wywiadu  -  https://www.youtube.com/watch?v=1ZaNx873coU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DMZdBQbchRO0yNaxgwxEQtMRpb2LZ9_WAMi5q2qL8PCjkZPtRepkG7g8

 

Zachęcamy do wsparcia!

https://zrzutka.pl/7vvy7d

Wieczór klubowy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

W środę w klubie odbył się wieczór klubowy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Gości przywitała kierownik klubu i jak co roku złożyła okolicznościowe życzenia. Klubowe sekcje zainteresowań, przygotowały w tym roku dla swoich babć i dziadków urozmaicony program artystyczny. Amatorska grupa taneczna „J star dance” wykonała dwa piękne układy, wiersze okolicznościowe wyrecytowała młodzież z grup teatralnych „Wernisaż” i „Mały Wernisaż”. Koncert gitarowy sekcji nauki gry na gitarze, prowadzonej przez Pana Janka Mazurka był miłym i ciepłym akcentem kończącym wieczór. Przygotowano także słodki poczęstunek oraz symboliczne upominki, którymi obdarowani zostali wszyscy goście. Wieczór minął w bardzo ciepłej i miłej atmosferze.

 

Finał VII edycji "W dobrym stanie masz ubranie podaj dalej nie bądź draniem"

W sobotę 18 stycznia wieczorową porą klubowa grupa „Wernisaż” wyruszyła do jaworskiego zamku piastowskiego aby dołączyć do Roberta Mazurka i wolontariuszy na Finał VII edycji "W dobrym stanie masz ubranie podaj dalej nie bądź draniem". Przez kilka godzin wspólnie segregowaliśmy ubrania dla potrzebujących. Wszystko odbywało się we wspaniałej i wesołej atmosferze. Udało nam się poskładać wszystkie ubrania, w rekordowym tempie. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

 

 

Kinderbal

18 stycznia razem ze stowarzyszeniem „Damy Radę” przeprowadziliśmy Kinderbal w ECMEN. Młodzież z grupy teatralnej zorganizowała animacje dla dzieci. Przebrani za wesołe zwierzęta zabawę z dziećmi zaczęliśmy od skocznej zumby, tańczyliśmy też macarene oraz ruszaliśmy się przy limbo. Oprócz zabaw tanecznych bawiliśmy się kolorową chustą, magiczną kostką, podłogowym twisterem, rozpakowywaliśmy niespodzianki oraz przebijaliśmy balony w których ukryte były małe słodkości. Na koniec zrobiliśmy ogromną bitwę na papierowe śnieżki. Było wesoło i kolorowo. Cieszymy się, że możemy brać udział w tak wspaniałych imprezach.

 

 

WOŚP 2020

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Klubowa załoga od listopada pracowała razem z wolontariuszami i hufcem ZHP nad organizacją 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworze. Wydarzenia wielko orkiestrowe trwały w tym roku aż trzy dni. Oprócz organizacji imprez i czuwaniem nad zbiórką przygotowaliśmy z klubowymi grupami teatralnymi dwa wspaniałe spektakle.

 

Niedzielnego popołudnia (12 stycznia) w dniu 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy młodsza grupa teatralna 'Mały Wernisaż' zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie i taneczne w spektaklu pt.'' Alicja po drugiej stronie lustra''.

Pomimo stresu wszystko poszło zgodnie z planem i przedstawienie się udało! ❤

 

 

Wieczorem tego samego dnia o godz. 19:50 na starych piecach grupa „Wernisaż” zorganizowała małe światełko do nieba dla upamiętnienia Ś.P. Pawła Adamowicza - prezydenta Gdańska. O godz. 20:00 wystawili pokaz ogniowy jako najważniejszy akcent wośpowych wydarzeń.

 

 

ŚMIECIOWY PROBLEM CORAZ DROŻSZY

                  Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z zm.) Burmistrz Miasta Jawora zawiadomił o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską w Jaworze w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwały Nr Xl/120/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty i wysokości zwolnienia oraz uchwały Nr Xl/119/2019 w sprawie zmiany wzoru deklaracji.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązującą od 01.01.2020 r. wynosi 28,00 zł/osobę. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Miasta Jawora bezwzględnie zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje w okresie po 01.07.2019 r. i wybierali metodę obliczenia wysokości opłaty od ilości osób zamieszkałych nie mają obowiązku składania nowej deklaracji, jednakże zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2020 r. w wysokości wyliczonej, jako iloczyn ilości zadeklarowanych osób w ostatniej złożonej deklaracji i stawki podstawowej obowiązującej od 01.01.2020 r. 28,00 zł.

Jednocześnie Burmistrz informuje:

  1. W roku 2020 worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny będą wydawane tylko dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.
  2. Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, których nie dopełniono obowiązku selektywnego stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących wysokości opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami ul. Zamkowa 2 tel. 76 871 14 20 lub Biurem Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze stanowisko nr 12

tel. 76 870 20 21 wew. 249

 

 

Podkategorie