CropperCapture4

50 lecie smlw2

ŚMIECIOWY PROBLEM CORAZ DROŻSZY

                  Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z zm.) Burmistrz Miasta Jawora zawiadomił o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską w Jaworze w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwały Nr Xl/120/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty i wysokości zwolnienia oraz uchwały Nr Xl/119/2019 w sprawie zmiany wzoru deklaracji.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązującą od 01.01.2020 r. wynosi 28,00 zł/osobę. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Miasta Jawora bezwzględnie zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje w okresie po 01.07.2019 r. i wybierali metodę obliczenia wysokości opłaty od ilości osób zamieszkałych nie mają obowiązku składania nowej deklaracji, jednakże zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2020 r. w wysokości wyliczonej, jako iloczyn ilości zadeklarowanych osób w ostatniej złożonej deklaracji i stawki podstawowej obowiązującej od 01.01.2020 r. 28,00 zł.

Jednocześnie Burmistrz informuje:

  1. W roku 2020 worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny będą wydawane tylko dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.
  2. Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, których nie dopełniono obowiązku selektywnego stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących wysokości opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami ul. Zamkowa 2 tel. 76 871 14 20 lub Biurem Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze stanowisko nr 12

tel. 76 870 20 21 wew. 249

 

 

Grudzień w klubie Piast

Grudzień był dla klubu bardzo pracowitym miesiącem. Gościliśmy św. Mikołaja, ustawialiśmy świąteczne wystawy, pakowaliśmy paczki, odwiedziliśmy przedszkolaków, szykowaliśmy się do występów, finału WOŚP i uroczystości wigilijnych.

 

6 grudnia w sali klubowej zorganizowaliśmy spotkanie ze św. Mikołajem. Zanim święty pojawił się na naszej zabawie, klubowi animatorzy przygotowali dla najmłodszych mnóstwo gier i zabaw. Dzieci mogły zatańczyć świąteczną zumbę, zjeść piernik na nitce, odpowiadać na pytania świątecznego quizu, rzucać śnieżkami do komina, otworzyć wspólnie niespodziankę, ułożyć wielkie kubeczkowe wieże i rozegrać bitwę na śnieżki. Kiedy zjawił się Mikołaj każdy miał szanse podzielić się swoim talentem, zaśpiewać piosenkę, wyrecytować wierszyk czy zatańczyć. Święty rozdał wszystkim dzieciom prezenty. A na koniec odbyła się sesja zdjęciowa dla chętnych. Wieczór był pełen dziecięcych uśmiechów, ciepła i zabawy.

 

Mikołaj odwiedził również klubowe grupy teatralne. Młodzież z Wernisażu podarowała sobie w tym roku ręcznie robione prezenty, a młodsza grupa kupiła sobie świąteczne upominki.

 

8 grudnia młodzież z klubu wzięła udział w charytatywnej akcji stowarzyszenia „Damy radę” pn. „Serce z monet”.

 

10 grudnia odbyło się w klubie pierwsze spotkanie z wolontariuszami Wielkiej Orkiestry na którym omawialiśmy najważniejsze sprawy związane z finałem.

 

 

18 grudnia w klubie „PIAST” odbył się tradycyjny już Klubowy Wieczór Wigilijny. Wszystkich gości przywitała kierownik klubu i złożyła serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. W programie okolicznościowym zaprezentowali się uczestnicy grupy teatralnej a następnie uczestnicy sekcji gitarowej - w repertuarze kolęd. Wieczór minął w świątecznym nastroju, przy blasku świec i przy wspólnym śpiewaniu kolęd.

 

Na koniec tego cudownego dnia, odbyło się w klubie spotkanie autorskie z Panią Dominiką Podobą. Opowiadała o swojej książce pt. „Świąteczne okruszki”. Dowiedzieliśmy się skąd pomysł na książkę, o okolicznościach tworzenia i wydania utworów oraz kilka rzeczy o samej autorce a wszystko w serdecznym i świątecznym klimacie.

 

19 grudnia wybraliśmy się do legnickiego teatru im. Heleny Modrzejewskiej na spektakl „Psujesz trochę humor wszystkim dookoła”. Załoga klubu oraz młodzież z grupy teatralnej Wernisaż miała okazję zobaczyć zawodowych aktorów w niesamowitym i pouczającym przedstawieniu.

 

21 grudnia grupa teatralna Wernisaż spędziła razem wieczór wigilijny.

Stroiki, kartki, plakaty i ozdoby choinkowe w klubie "Piast"

W  Klubie „PIAST” podsumowano  kolejną edycję konkursu plastycznego o tematyce bożonarodzeniowej. Konkurs adresowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych. Tematyka prac obejmowała: stroik świąteczny, ozdobę choinkową oraz kartkę i plakat. W konkursie udział wzięli:  dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w Jaworze,    w Kaczorowie, w Paszowicach, w Sokołowcu, podopieczni   Świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii oraz autorzy indywidualni.  

Wyróżnienie za stroik świąteczny otrzymali: Olgierd Tabisz, Hanna Lelas, Miłosz Grudke, Antoś Wodzyński, Kinga Rydz, Wojciech Romański, Nikola Hudaczek i Oliwia Drozdowska

  ozdoba choinkowa: Esmin Bostinariu, Amelia Kamionka, Aleksandra Duralska, Bartosz Kaszuba, Kamil Jaruzel, Kacper Dziedzic, Lena Dziadas   

  kartka – plakat: Kacper Brudniak, Wiktoria Dębowiecka, Magdalena Wal, Olga Biegniewska, Filip Kędziora, Alan Dyczkowski, Natalia Woźniewicz, Zuzanna Przygocka, Roksana Korczyńska, Bianka Szura, Hubert Smoliński, Lena Pirus, Edyta Mitaszewska, Jula Makuch, Vanessa Asłamowicz, Julia Babiarz, Hania Dębicka, Gaya Biernacka, Maya Kozłowska, Natalia Koniak, Paweł Starak, Oskar Rabenda,  Alicja Grudke, Patryk Mędrek, Anastassia Reshetylo, Dawid Błaszczak, Dominik Korba, Patrycja Senyk, Edyta i Wiktoria Wojtala,  Sebastian i Krzysztof Tylak, Bartosz i Mikołaj Fornalski. Wyróżnienie otrzymuje również PP Nr 8 w Jaworze.

  Wszystkim serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do klubu na prezentację wyróżnionych prac i odbiór upominków świątecznych -  18 grudnia godz. 16.00

 

Świąteczne spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie – Dominika Podoba

 

Słodkie, kruche, pachnące, ciepłe, małe, delikatne – Opowieści „Świąteczne okruszki” Dominiki Podoby spod Jeleniej Góry. Idealne do zimowej herbaty niczym korzenne ciasteczka. Opowieści stworzone z inspiracji prawdziwymi historiami z Gór Sowich, Gór Izerskich, z Polski, a nawet z Laponii. Skąpane w świątecznym blasku, oblane słodkim lukrem i okraszone marzeniami bohaterów. Jedno z opowiadań jest oparte na historii Adama Palbowa ze Świeradowa Zdrój. Całkowity dochód ze sprzedaży książek będzie przekazana na rehabilitację Adama Palbowa, który rok temu uległ nieprawdopodobnemu wypadkowi. Opowiadanie i zbiórka funduszy jest prezentem niespodzianką dla Adama, która właśnie się odkrywa. Chcecie być elementem niespodzianki? Przybądźcie na spotkanie autorskie dnia18 grudnia do klubu „Piast” (ul. Moniuszki 10) Autorka ze swoimi książkami będzie od godziny 18.00 dostępna na Wasze pytania, rozmowy, spotkanie. Koszt książki 30zł. Wstęp wolny.

Podkategorie