CropperCapture4

50 lecie smlw2

SMLW OSTRZEGA!!!

ŻEBY CZAD NIE ZAPROWADZIŁ CIĘ NA DRUGI ŚWIAT…

Czad – nie zobaczysz… nie poczujesz… niewielka dawka może zabić…

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Każdego roku, szczególnie w zimie między 1 listopada a 31 marca dochodzi w Polsce do kilkuset
wypadków zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej. Przyczyną tego są najczęściej zamknięte, szczelne okna oraz zły stan techniczny urządzeń gazowych.

Czytaj więcej: SMLW OSTRZEGA!!!

PODWYŻKA CIEPŁA NIEUNIKNIONA

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2018 roku CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń nową taryfę dla ciepła, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.28.2018.24091.IV.MŚ z dnia 16 listopada 2018 r. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2018 r., Poz. 5735. Tekst taryfy jest także udostępniony na stronie internetowej spółki CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o.

Wg informacji przekazanej przez spółkę CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o. w nowej taryfie obowiązującej od 1 grudnia 2018 r. nastąpił wzrost cen stawek i opłat spowodowany głównie około 350 % wzrostem cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Cena uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przyjęta w wniosku o ustalenie dotychczasowej taryfy wynosiła 5,79 EURO za jednostkę. W okresie składania nowego wniosku cena osiągnęła wartość 26 EURO. W wniosku taryfowym przyjęto średnią cenę zgodną z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z ostatnich 60 notowań, która wynosiła 19,885 EURO za jednostkę.

Wejście w życie nowej taryfy oznacza nieunikniony wzrost opłat za ciepło w zasobach Spółdzielni - informacja pisemna o wysokości zmian zostanie przekazana indywidualnie mieszkańcom po sporządzeniu nowej kalkulacji opłat za c.o. i c.w.u.

 

CO TO JEST SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Nasza informacja na stronie internetowej spółdzielni oraz w gazecie jaworskiej o planach budowy mieszkań lokatorskich spotkała się z bardzo dużym odzewem. Już w drugim tygodniu po ogłoszeniu wpłynęło do spółdzielni ponad 60 wypełnionych ankiet w tej sprawie. Przypominamy, że złożenie tej ankiety ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze stron, ale znacząco ułatwi nam podjęcie decyzji dotyczących projektowania i finansowania inwestycji, a dane kontaktowe podane w ankietach umożliwią wcześniejsze indywidualne powiadomienie zainteresowanych o terminie rozpoczęcia naboru do podpisywania umów realizacyjnych. Jednocześnie do spółdzielni wpływa dużo pytań typu – „co to jest spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego?”.

Czytaj więcej: CO TO JEST SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że od 01 lipca 2018 r. za wpłaty gotówkowe z tytułu opłat eksploatacyjnych, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze, dokonywane w oddziałach i agencjach PKO BP SA oraz Agencji MONETIA w Jaworze, będą pobierane prowizje w wysokości określonej przez w/w placówki.

Komunikat

Podkategorie